ПОДДРЪЖКА НА БАСЕЙН

  Плувният басейн е среда, предразполагаща бързото размножаване на различни микроорганизми, внасяни в него от къпещите се и околната среда (вятър, дъжд и др.). Някои от организмите са болестотворни и опасни за здравето на човека, а други не. Но дори и безвредните за здравето поради бързото си размножаване създават лигави и хлъзгави отпадъци, като по този начин също замърсяват водата. Поддържането на водата се състои от два етапа: механичен и химически. За механичното почистване се грижи филтриращата система, а за химичното цяла гама продукти, които се използват в определен ред, определени количества и концентрации. За филтриращата система е много важно, освен да бъде в изправност, да може да филтрира целия обем не по-малко от четири пъти на 24 часа.
 

ПОДДЪРЖАНЕ НА ВОДАТА В ПЛУВНИ БАСЕЙНИ


ФИЛТРАЦИЯ НА ВОДАТА

Къпещите се, вятърът, както и дъждът внасят във водата на басейна прах и замърсители, които влошават качествата на водата и стават храна за бактериите и водораслте. Филтрацията помага да се елиминира голяма част от праха, който попада в басейна, прави водата чиста и прозрачна.


ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДАТА

Дори когато водата е чиста и прозрачна, в нея все още може да има вируси и бактерии, които разпространяват болести и зарази. Това имено, е една от главните причини за необходимостта от дезинфекция на водата до пълното унищожаване на всички микроорганизми. Когато към водата се добави хлор, част от него премахва замърсителите, а останалата част остава в басейна под формата на остатъчен хлор, който е готов да реагира срещу нови замърсители, внесени от къпещите се, вятъра и.т.н. Този хлор се нарича Свободен Остатъчен Хлор. За да се осигури достатъчно ниво на дезинфекция, нивото на Свободния Остатъчен Хлор във водата трябва да се поддържа в границите 0,5-2гр/куб.м. вода .


ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДАТА

Необходимостта от добавяне на хлор варира зависимост от температурата, слънчевата светлина и броя на къпещите се. Ето защо е необходимо да се измерва нивото на хлора ежедневно с помощта на тестер за хлор и рН.


ОБЕМ НА БАСЕЙНА

Преди да започнете третирането на вашия басейн, трябва точно да знаете неговия капацитет. Това ще ви даде точна представа за количествата химикали, които трябва да добавите.

Квадратен или правоъгален

Дълж.(м) х Шир.(м) х Средна дълб.(м)= Обем на басейна (куб.м.)

Овален

Дълж.(м) х Шир.(м) х Средна дълб.(м) х 0,89 = Обем на басейна (куб.м.)


Кръгъл

Дълж.(м) х Шир.(м) х Средна дълб.(м) х 0,78 = Обем на басейна (куб.м.)


ТРЕТИРАНЕ НА ВОДАТА


За да имате кристално чиста и дезинфекцирана вода, препоръчваме следното третиране:

Първоначално третране

Извършете шоково хлориране с СТХ200/GR с доза 15гр/куб.м. Или СТХ300 доза 10гр/куб.м., като го добавите директно в скимерите или компенсаторния резервоар на вашия басейн. За да бъде завършено първоначалното третиране, добавете препарат против водорасли “алгецид“ СТХ500/S (1л/100куб.м.) или СТХ60- „алгецид с изсветлител“ (2л/100 куб.м)

Поддържащо третиране

Най-лесният начин за поддръжка на водата е с помощта на стабилизирани 90%-хлорни таблети СТХ370 (1 табл./20куб.м. седмично) или с Триплекс таблети, съдържащи хлор, алгецид и коагулант СТХ392 (1 табл./7куб.м.седмично). Таблетите се поставят в скимерите или в кошче за хлор. Периодично се проверява състоянието на таблетите и се заменят след като се разтворят напълно. Ако използвате СТХ370, поне веднъж седмично трябва да добавяте алгецид СТХ60 (0,5л/100куб/м.) или СТХ500/S (0,25л./100куб.м.)

Предпазни мерки

 1. Никога не смесвайте продуктите. Прибавете към водата в басейна първо единия, а след това другия продукт, за да избегнете евентуална реакция между тях.
 2. Когато разтваряте определен продукт в даден съд, първо напълнете съда с вода и после прибавете химикала, никога обратно.

 3. Съхранявайте Химикалите добре затворени, в сухи и защитени от топлина помещения, извън достъпа на деца.

 4. В случай на контакт с очите, изплакнете незабавно с много вода и потърсете медицинска помощ.

 5. Избягвайте контакт на химикалите за басейна с други концентрирани химически продукти

  Пускане на басейна в експлоатация

  В началото на сезона, басейнът трябва да бъде пуснат в експлоатация, при което е важно да се следват определени процедури, за да бъдат избегнати проблемите по време на активния сезон.

А именно:

 1. Уверете се, че оборудването на вашия басейн (помпа, филтър, и т.н.) функционира правилно.

 2. Ако е необходимо, изпразнете басейна и почистете стените и дъното с СТХ51 (антикалций). Тази процедура трябва да бъде извършена по време, когато слънчевата светлина е слаба, за да останат стените и дъното влажни. След като навлажните повърхността, оставете продукта да действа в продължение на 30мин.

 3. След като почистите стените и дъното, напълнете басейна с вода.

 4. Извършете шоково хлориране с СТХ200/GR (доза 15гр/куб.м). или СТХ300 (доза 15гр/куб.м.) като го добавите директно в скимерите или компенсаторния резервоар на вашия басейн. Ако вашият басейн се пълни за повече от един ден, се препоръчва пропорционално добавяне на химикалите за да се избегне развитието на водорасли.

 5. Проверете нивото на рН в басейна и ако е необходимо го регулирайте в границите 7,2-7,6 с помощта на СТХ10 (рН“-“) и СТХ20 (рн“+“).

 6. Приложете Програмата за поддържане на водата (следва).

  Програма за поддържане на водата

  Тайната за поддържане на водата във вашия басейн в перфектно състояние е в прилагането на превантивни мерки.

  ЕЖЕДНЕВНО:

  1. Измервайте нивото на рН на водата и ако е необходимо, го регулирайте в границите 7,2-7,6

  2. Измервайте нивото на Свободния Остатъчен Хлор във водата, като го поддържате в границите 0,5-2гр/куб.м.

  3. Почиствайте басейна от механични замърсители (листа, насекоми, пясък и.т.н.

  ЕЖЕСЕДМИЧНО:

  1. Почиствайте кошничките на скимерите.

  2. Почиствайте с четка стените и дъното.

  3. Почиствайте предфилтъра на помпата.

  4. Сменяйте таблетите СТХ370 или СТХ392.

  5. Прибавяйте необходимото количество алгецид СТХ60 или СТХ500/S .

  СЛЕДЕТЕ:

  1. Нивото на водата в басейна.

  2. Когато доливате нова вода, веднага след това измерете нивото на Хлор и рН и ги регулирайте, ако е необходимо.

  3. При валежи увеличавайте нивото на хлора и алгецида.

  Зазимяване на басейна

  Когато активният сезон приключи, продължете програмата за поддържане на водата, докато температурата на водата падне под 15 градуса (Целзий). Това е момента, когато басейнът трябва да бъде зазимен.

 1. Почистете добре басейна с помощта на подочистачка.

 2. Извършете шоково третиране с СТХ200/GR (доза 15гр/куб.м).

 3. Проверете нивото на рН в басейна и ако е необходимо, го регулирайте в границите 7,2 – 7,6

 4. Оставете филтрацията включена.

 5. На другия ден, добавете СТХ550 – препарат за зазимяване (доза 5л./100 куб.м).

 6. Оставете филтрацията включена за още 8 часа, за да се разпредели равномерно продукта.

 7. На следващия ден, изсипете във филтъра СТХ55, оставете препарата да действа в продължение на няколко часа при спряна филтрация. След това задължително включете системата в режим промивка.

 8. В места със студен климат, източете басейна до ниво под скимерите, като предпазна мярка срещу леда. В места с по-мек климат, оставете нормално нивото на водата и включвайте филтрацията периодично.

 9. Повторете третирането с СТХ550-прерарат за зазимяване (доза 5л./100куб.м)

Предпазване от водорасли

Водораслите са едноклетъчни организми, които се развиват и размножават много бързо във водата, особено при по-висока температура. Спорите на водораслите се внасят във водата от вятъра, дъжда и др. За да се предотврати тяхното развитие, освен дезинфектант трябва да се използва и агецид СТХ60 или СТХ500/S .

рН

рН – то (водородният показател) на водата показва нивото на нейната киселинност или алкалност. Във водата на плувните басейни, нивото на рН трябва да се поддържа в границите 7,2 -7,6. В тези граници системата работи оптимално. Също така това е най-доброто рН за очите и кожата на плуващите.

За да запазите рН – то в тези граници, проверявайте неговото ниво всеки ден с помощта на тестер и ако е необходимо го регулирайте в границите 7,2 – 7,6 с помощта на СТХ10(рН“+“).


Тази страница в момента се разработва . . .