НАССР

Дезинфекционна станция "САНИСТА" предлага изготвяне на системи за анализ на опасностите и контрол на критичните точки- НАССР. HACCP
Изгатвянето на системата и нейното въвеждане е двустранен процес и се състои от следните етапи:

 1. Действия от Ваша страна
 1. Предоставяне на системата за самоконтрол,
 2. Предоставяне на ТД на произвежданите продукти,
 3. Предоставяне на информация за доставчиците,
 4. Предоставяне на достъп до обекта.
 1. Действия от наша страна
 1. Запознаване със системата за самоконтрол, прилагана в обекта,
 2. Запознаване с асортимента от предлагани стоки и/или произвеждани продукти,
 3. Запознаване с ТД на произвежданите продукти,
 4. Запознаване с обекта- оглед на помещения и оборудване,
 5. Запознаване с технологичните процеси,
 6. Определяне на цена за изготвяне на НАССР системата.
 1. Изготвяне на НАССР система
 1. Подписване на договор за изготвяне на НАССР система,
 2. Изготвяне на НАССР система,
 3. Запознаване на възложителя с НАССР системата,
 4. Запознаване на НАССР екипа със системата,
 5. Първоначално обучение,
 6. Фактуриране и заплащане, съгласно сключения договор.

 


Тази страница в момента се разработва . . .
Молим, да ни извините за причиненото неудобство.

 

За всякакви въпроси, относно предлаганите от Дезинфекционна станция "САНИСТА" услуги, моля свържете се с нас.

089/8412135
office@sanista.biz
shop@sanista.biz