БЪЛХИ

Бълхите са дребни безкрили насекоми, временни кръвосмучещти паразити по топлокръвни животни. Синантропните видове в България са котешката, кучешката, човешката бълхи и бълхите по сивия и черния плъхове. Бълхите не са строго специализирани за паратизиране върху един вид гостоприемник.

БИОЛОГИЯ И ЕКОЛОГИЯ НА БЪЛХИТЕ

Развитието на бълхите включва четири фази: яйце, ларва, какавида и имаго (възрастно насекомо). Обичайните биотопи на насекомото са жилището на гостоприемника, където има сравнително постоянна температура и влажност. Женската снася многократно 3-10 яйца (общо до 500 през целия си живот) в почвата, в пукнатини по пода, в колибки и постелки на кучета и котки. След 2 до 12 дни се излюпват бели червеообразни ларви, които се хранят с малки твърди частици от субстрата или със суха кръв от изпражненията на имагото. Те линеят два пъти (т.е. минават три възрасти). Сроковете за развитие зависят от температурата и влажността и варират от седем дни до няколко месеца. В края на третата възраст ларвата изплита пъшкул и се превръща в какавида. Фазата какавида е с продължителност 7-10 дни, но при неблагоприятни условия може да продължи и над 10 месеца. При температура 18º- 24ºС и влажност 80% цикълът на развитие може да завърши за 3-5 седмици. Продължителността на живот на различните видове е от 100 дни до 5 години.

БОРБА С БЪЛХИТЕ

1.Профилактични мероприятия

- Замрежване на прозорците и затваряне на вратите на приземните и тавански етажи и помещения за да се избегне достъпа на безстопанствени кучета и котки;

- Провеждане на дератизация за унищожаване на гризачите, по които също паразитират бълхи;

- Поддържане на чистота в помещенията (своевременно отстраняване на дребни отпадъци и натрупал се прах по пода);

- Отстраняване на всички отпадъци, стари и неизползваеми вещи, които създават условия или благоприятстват развитието и размножаването на бълхите.

2. Изтребителни мероприятия

Поради биологията на бълхите и начина им на живот, изложени по-горе не е възможно да се проведат успешни дезинсекции без да са извършени всички профилактични мероприятия.

 

Тази страница в момента се разработва . . .
Молим, да ни извините за причиненото неудобство.
 

За всякакви въпроси, на които за сега не откривате отговор в сайта, моля свържете се
 
089 8 41 21 35                          052 32 14 59