ДЕЗИНФЕКЦИЯ
Унищожаване на патогенни микроорганизми - за предприятия, складови и търговски бази от хранително-вкусовата промишленост, хотелиерство и ресторантьорство, болнични и детски заведения и др.
Унищожаване на: Патогенни организми
 Защо и къде ние нужна дезинфекцията

Болестотворните микроорганизми  естествено съществуват, размножават се и се разпространяват в околната среда, преминавайки от един на друг гостоприемник. Попаднат ли на място, където никой не ги безпокои и съществуват условия за тяхното размножаване и разпространение предизвикват епидемии. Но с тях вече трудно се борим, защото освен с ограничаването и ликвидирането на епидемията, хората се сблъскват и с проблема от последствията й.

Всички знаем, че на първо място се сещаме за добре измитите ръце и продукти, с които се храним. Но дали това е достатъчно, за да предпазим себе си и децата си от болести? Замисляме ли се за това какво купуваме от хранителните магазини, как ни приготвят храната в закусвалните и ресторантите, как ни произвеждат хранителните продукти в предприятията, на какви чаршафи спим в хотелите, в какви болници и поликлиники се лекуваме, в какви детски заведения ходят децата ни и още върху много други въпроси?! Отговорите на тези въпроси всеки производител, търговец, хотелиер или медицинско лице знае от гледна точка на дейността, с която се занимава. За нас е важно, че съществуват законови изисквания и те трябва да се спазват, за да съхраним здравето си и спокойно да ползваме всички продукти и услуги, които ни се предлагат.

Професионалното осъществяване на Дезинфекция е важно условие за успешното й провеждане. Специализираната диагностика и определянето на риска от потенциално инфектиране е условие за даване на нужното предписание за недопускане разпространението на болестотворни микроорганизми. Важно е да се започне с профилактика, за да не се допуска развитието на епидемии.


Как: Съществуват много и различни дезинфектанти. Важно е къде и как да се използват, а това ние го знаем! Обадете ни се, за да работите спокойно!


Тази страница в момента се разработва . . .