ХЛЕБАРКИ

В България са разпространени няколко вида синантропни хлебарки.

германска
ориенталска
американска
кафяво ивичеста

е разпространена по целия свят. Видът не е способен да оцелява далеч от хора или човешка дейност. Главният фактор, ограничаващ оцеляването и разпространението на германска хлебарка са ниските температури. Проучвания показват, че германските хлебарки са неспособни да колонизират необитаеми сгради и не могат да оцелеят в домове без парно отопление при ниски и дори умерени температури. Наличието или липсата на вода, храна и места за размножаване и денуване (цепнатини, дупки и др. кухи, но добре прикрити обеми) също влияе върху способността на този вид да се заселва, размножава и развива колонии.

Това е видът, който е най-устойчив дори и на най-съвременните препарати. В редица населени места, поради неправилна и постоянна употреба на един и същ препарат германските хлебарки са развили резистентност. Неправилно дозиране, неправилно приложение, неправилна преценка за вида на използвания препарат, съобразно вида на повърхностите, неправилно изчисляване на необходимото количество препарат, непознаване биологията и начина на живот на германските хлебарки са сред основните причини за неуспеха в борбата с този вид. 

Яйце

Яйцата на немската хлебарка се наричат капсули или ООТЕКА, тъй-като съдържат около 30- 40 до 48 яйца. Женската ги носи в задния си край до самото излюпване, дори е често срещано явление нимфите да се излюпят преди да е успяла да отложи капсулата. Самата капсула е добре оформена с размери: дължина 8мм, широчина 2мм и височина 3мм.

Тази страница в момента се разработва . . .