СЕПТИЧНИ ЯМИ и МАЗНИНОУЛОВИТЕЛИ
 
  БОСС
Прахообразен препарат на базата на микроорганизми, ензими и хранителни компоненти, който разгражда и усвоява органични отпадъци от тоалетни, мазнини, тоалетна хартия, нишесте, детергенти и други. Специално предназначен за септични ями, канализация на ресторанти, столове и санитарни системи.
 
 
  Био Септ
Био Септ e препарат на базата на микроорганизми, ензими и хранителни компоненти, който разгражда и усвоява органични отпадъци от тоалетни, мазнини, тоалетна хартия, нишесте, перилни препарати и други.
 
 
  Соло пакетче 200гр
Отпушване, почистване и обезмирисяване на канали. Прахообразен препарат на базата на микроорганизми, ензими и хранителни компоненти, който разгражда и усвоява мазнини, целулоза, нишесте, повърхностно- активни вещества и други.
 
 
  ММХ 1кг
Големи септични ями и промишлени мазноуловители
 
 1