ММХ 1кг
 1   
 
 
цена  120.00  лева
 
Опаковка: Бидон 1кг
 
 
* Цената е с включен ДДС.
 
Заяви този продукт


Почистване на мазноуловители и големи септични ями 

 

ММХ е многокомпонентна система от микроорганизми, предназначена за разграж­дане на животински, растителни или минерални масла и мазнини. ММХ се прилага за уловители на мазнини в хранително-вкусовата промишленост, консервни фабрики, кланици, уловители в сервизни станции, събирателни колектори на многоетажни пар­кинги, големи септични ями.


 

Проблеми и подръжка на уловители на мазнини и големи септични ями

Мазноуловителите (Фиг.1.) се поставят в ресторанти, столове и предприятия от хранително-вкусовата промишленост с цел задържане на мазнините и непреминаването им в канализацията. Те задържат също остатъци от месо, картофи и картофени обелки, мляко, остатъци от други храни. Основният проблем е бавното разграждане и отмиване на мазнините и другите органични продукти, което води до образуване на покритие („пяна") (Фиг.2) и формиране на неприятни миризми. Отделянето на тази „пяна" става чрез изпомпване, което е неприятна операция, струваща пари и време, а залповото преминаване на мазнини в пречиствателната станция води и до плащане на глоби.

 
Фиг.1.Схема на мазноуловител                                                    Фиг.2.Мазноуловител преди почистване
 
Как действа ММХ?

ММХ е препарат, създаден на основата на микроорганизми. Те живеят и се размножават използвайки отпадъците като източник на храна. За целта произвеждат ензими, които разрушават сложните органични молекули на по-прости, които впоследствие влизат в клетките на микроорганизмите, където и завършва процеса на разграждане. ММХ включва липази за разграждане на мазнини, протеази за разграждане на протеини (каквито са месото и млякото), амилази за разграждане на нишесте (основен компонент в карто­фите, хляба и ориза).

 
 

Предимства на ММХ

   съкращава броя изпразвания на мазноуловителя, като след няколкомесечна третировка отпада напълно нуждата от почистването му


оптимизира работата/ефективността на уловители на мазнини

предотвратява натрупването на мазнини

разгражда мазнините и не ги пропуска в канализацията (Фиг.3.)

премахва миризмите

ефективен срещу емулсии от мазнини и детергенти, от масла и нишки

поддържа отходните тръби чисти и свободно течящи

природен продукт без съдържание на сода или киселина, безопасен за тръби и мазноуловителиУказания за употреба при промишлени уловители на мазнини

Изпразнете уловителя. За начало добавете 60 г за всеки м3, а за подръжка добавете минимум 6 г за всеки м3 на ден.

ЗАБЕЛЕЖКА: Дозировките за начално третиране зависят от обема на уловителя, а дозировките за под­държане зависят от обема на отпадните води преминаващи през уловителя. ПРИМЕР: За уловител от 10 м3 приемащ обем от 20 м3 вода, препоръчаната дозировка ще бъде:

   Начало:   10 м3 х 60 г = 600 г/ден

   Поддръжка:  20 м3 х 6 г. = 120 г/ден

ВАЖНО:

1/ ММХ трябва да се прилага след работната смяна, когато почистването е завършено.

2/ Колкото по-постоянна е употребата, толкова по-добър е резултатът.


Указания за употреба при големи септични ями - обществени или домашни

Препоръчваме следната дневна дозировка:
Обем на ямата:
10 м3 20 м3 40 м3
Начало:  
600 г 900 г 1200 г
Ден 1 до 5: 120 г 180 г 240 г
Ден 6 и след това: 40 г 50 г 80 г
Съхранение и безопасност

Съхранявайте в студено и сухо помещение. Избягвайте инхалиране и достъп до очите и устата. Измивайте ръцете обилно с вода и сапун след работа.

 
Мнения за продукта
 
Оставете Вашето мнение
 
 
Вашето име :   Е-майл адрес :
 
 
Мнение, коментар :  
 
код :