ДЕЗИНФЕКТАНТИ
 
  Санифорт гранули 1кг
ГРАНУЛАТЗА ОБЩА ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ПИТЕЙНА ВОДА И ВОДА В ПЛУВНИ БАСЕЙНИ
 
 
  Санифорт таблетки 1кг
 
 
  RALEX ДЕЗИНФЕКТАНТ ЗА РЪЦЕ 500мл
Биоцид с бактерицидно, туберкулоцидно, фунгицидно и вирусоцидно действие за: хигиенна дезинфикация на ръце в ежедневието, в лечебни и здравни заведения, в обекти за търговия и производство на храни и напитки, в обекти с обществено предназначение, като хотели, детски ясли, детски градини, училища, социални домове, домове за възрастни хора, фармацефтичната и козметичната промишленост, за дезинфекция на ръце във ветеринарната практика и в бита, хирургична дезинфекция на ръце, дезинфекция в ежедневието.
 
 
  Йодалин 1кг
33% работен разтвор на ИДО ФОР 5. Препарат от групата на йодофорите.
 
 
  Профик 1кг
Концентриран течен дезинфекциращ и почистващ препарат за фризьорско и козметично оборудване и инструменти.
 
 1  2 следваща