ДЕРАТИЗАЦИОННИ КУТИИ И КАПАНИ
 
  Дератизационна кутия 1
Дератизационна кутия за външна и вътрешна дератизация
 
 
  Дератизационен тунел
 
 
  Капан за мишки (малък)
Силно лепящ, без мирис, готов за употреба, безопасен и хигиеничен. Напълно безвреден и безопасен за околната среда.
 
 
  Капан за мишки (голям)
Силно лепящ, без мирис, готов за употреба, безопасен и хигиеничен. Напълно безвреден и безопасен за околната среда.
 
 1