Санифорт гранули 1кг
 
 
цена  26.64  лева
 
Опаковка: Кутия 1кг
 
 
 
Заяви този продукт

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Санифорт гранули е препарат с висока ефективност в много ниски концентрации с широк спектър на приложение.

Предназначен е за:

  • Дезинфекция на водоустойчиви повърхности, предмети и лабораторна стъклария в здравни и лечебни заведения, обществени (детски, социални) заведения, обществен транспорт, хранително-вкусова и фармацевтична промишленост, повърхности и предмети във ветеринарно-медицински клиники, амбулатории, лаборатории и в обекти за отглеждане на животни,
  • Дезинфекция на бели текстилни тъкани (болнично и постелно бельо, работно облекло, кърпи),
  • Дезинфекция на кухненска посуда и оборудване,
  • Дезинфекция на стъклен амбалаж в обекти за производство на храни,
  • Дезинфекция на санитарно оборудване (мивки, вани, тоалетни чинии),
  • Изграждане на дезинфекционни бариери при локални инфекциозни огнища (шап, чума по животните, птичи грип), на контролно-пропусквателни пунктове и др. Прилага се и за дезинфекция на питейна вода и вода в плувни басейни.

Свойства:

САНИФОРТ гранули представлява висококонцентриран препарат на хлорна основа. Съдържащият се в него натриев дихлоризоцианурат притежава мощно гермицидно действие върху вегетативните форми на грам-положителните и грам-отрицателните бактерии, гъбички, протозоа, водорасли, вируси и спори. САНИФОРТ се използва под формата на воден разтвор, в който лесно, бързо и напълно се разтваря. Нивото на свободен остатъчен хлор, необходимо за гермицидния ефект на препарата, се постига незабавно. Работният разтвор на препарата не се инактивира от органична материя, отделя слаба, недразнеща миризма на хлор, но след употреба не оставя никакъв неприятен мирис. Няма специални изисквания за температурата и твърдостта на водата при изготвянето му и е годен за употреба до 7 дни при съхранение на тъмно и прохладно място. Има слаб избелващ ефект.

Външен вид:  Гранулат

рН на разтвор (1%) 5,5-7,0

Състав на препарата:

Всеки 100g Санифорт гранули съдържат :99g натриев дихлоризоцианурат дихидрат (CAS No51580-86-0), (активен хлор53-56g)

Спектър на действие:

Бактерицидно, микобактерицидно (вкл. туберкулоцидно), вирусоцидно, фунгицидно, алгицидно и спороцидно.

Микробиологична актовност

Концентрация

Метод на изпитване

Експозиция

Бактерицидно действие

(P.aeruginosa, S.aureus, E.coli)  

Гран. 0.025 % (2.5g/10l)

EN13697

20 min

Бактерицидно действие

(P.aeruginosa, S.aureus, E.coli, E.hirae)

Гран. 0.05% (2.5g/5l)

EN1276

20 min

Фунгицидно действие

(C.albicans, A.niger)

Гран.0.025 %(2.5g/10l)

EN 13697

20 min

Фунгицидно действие

(C.albicans, A.niger)

Гран. 0.05 %(2.5g/5l)

EN 1650

20 min

Микобактерицидно (туберкулоцидно) (M.terrae, M.avium)

Гран.0.05 %(2.5g/5l

EN 14348

20 min

Вирусоцидно

(Poliotype1, Adenotype5,HAV/HBV,/HIV

Гран.0.05 %(2.5g/5l)

EN 14476

15 min

Спороцидно действие

(Bacillus subtilis)

Гран. 0.05 %(2.5g/5l)

EN 14347

20 min

Приготвяне на работни разтвори и начин на приложение

А/ За обща дезинфекция

Санифорт гранули е висококонцентриран препарат и трябва да се прилага в съответствие с препоръчаните концентрации и време на въздействие (виж Таблицата за дозиране по-долу).

За приготвяне на работни разтвори към водата се прибавя съответното количество от препарата с помощта на приложената мерителна лъжичка. Разтворът е готов за употреба след около 5мин при равномерно разбъркване.

В зависимост от третираните обекти дезинфекцията се извършва посредством забърсване, напръскване, потапяне или омокряне. След изтичане на експозиционното време не е необходимо последващо изплакване с вода.

При изграждане на дезинфекционни бариери, дезинфекцията се извършва чрез преминаване през бариерата. 

Обект на дезинфекция

Концентрация на раб. р-р

Спектър на действие

Експозиция

Повърхности в зони с по-нисък риск

0.025%

2.5 g/ 10L вода

бактерицидно, фунгицидно и вирусоцидно

20 минути

Повърхности в рискови зони

0.05%

5 g/ 10L вода

бактерицидно, вкл. туберкулоцидно,  фунгицидно, вирусоцидно и спороцидно.

20 минути

Съдове, прибори в кухненски боксове, стъклен амбалаж в обекти за производство на храни*

0.05%

5 g/ 10L вода

бактерицидно, вкл. туберкулоцидно,  фунгицидно, вирусоцидно и спороцидно.

20 минути

Санитарни възли

0.05%

5 g/ 10L вода

бактерицидно, вкл. туберкулоцидно,  фунгицидно, вирусоцидно и спороцидно.

20 минути

Бели текстилни тъкани

0.025% -0.05 %

2,5 -5 g/ 10L вода

бактерицидно, вкл. туберкулоцидно,  фунгицидно, вирусоцидно и спороцидно.

30 минути

Лабораторна стъклария

0.05%

5 g/ 10L вода

бактерицидно, вкл. туберкулоцидно,  фунгицидно, вирусоцидно и спороцидно.

20 минути

Дезинфекционни бариери

0.05%

5 g/ 10L вода

бактерицидно, вкл. туберкулоцидно,  фунгицидно, вирусоцидно и спороцидно.

3 минути

*След изтичане на времето на въздействие, третираните повърхности се изплакват с питейна вода

  • Да не се използва с други продукти. Може да отдели опасни газове (хлор)!

Б/ Дезинфекция на питейна вода и вода в плувни басейни.

При прилагането на Санифорт гранулат за дезинфекция на питейна водаили вода в плувни басейни препаратът се дозира съобразно качеството (хлорпоглъщаемост) и количеството на водата, като след 30 минутен контакт с питейната вода, концентрацията на свободен остатъчен хлор следва да бъде в границите:

-Питейна вода 0.3-0.4 mg/L.

-Вода в плувни басейни 0.2-0.5 mg/L

При прилагането на Санифорт гранули, използвайте намиращата се в опаковката мерителна лъжичка за да отмерите необходимото количество препарат. Разпръснете препарата директно върху повърхността на третираната вода.

Таблица за дозиране

ВИД ВОДА

Дозировка на  1000 л вода

Експозиция

Питейна вода

В закрити водоснабдителни съоръжения -цистерни, водопроводи, резервоари

1-2g

30 минути –концентрация на свободен хлор:

0.3-0.4 mg/L вода**

Водоизточници (извори, кладенци, водохващания)

5 –10g

120 минути

Плувни басейни

(сладка вода)

Първо пълнене

10 -20 g

12 часа

Поддържаща доза

0.5-1.0 g

1-2 пъти дневно на

12часа при концентрация на свободен хлор

0.2-0.5 mg/L вода***

Плувни басейни

(морска вода)

Първо пълнене

20-40 g

12 часа

Поддържаща доза

3 -5 g

1-2 пъти дневно

*За прецизна дозировка на препарата следва да се отчита хлор-поглъщаемостта на водата

**Съдържанието на свободен хлор се определя по БДС 3560-81

***Съдържанието на свободен хлор се определя по БДС EN ISO 7393-2001

Условия за съхранение:

На сухо и проветриво място, в добре затворена оригинална опаковка, далече от запалителни източници, храни и напитки при температура под 35°С

Предпазни мерки:

При контакт с очите те веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ.

При контакт с кожата тя веднага да се измие обилно с вода и сапун.

При поглъщане да не се предизвиква повръщане, незабавно да се потърси медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикета.

Третиране на отпадъчни количества и опаковки:

Да не се допуска изпускане на концентрата в околната среда -вижте специалните инструкции / информационния лист за безопасност.

Опаковка: Контейнер1000g.

Срок на годност: 3 години

 

Мнения за продукта
 
Оставете Вашето мнение
 
 
Вашето име :   Е-майл адрес :
 
 
Мнение, коментар :  
 
код :