Начало >> Услуги >> ДЕРАТИЗАЦИЯ  
 
 
   НАССР
 
   ДЕЗИНСЕКЦИЯ
 
   ДЕРАТИЗАЦИЯ
 
   ДЕЗИНФЕКЦИЯ
ДЕРАТИЗАЦИЯ
Дезинфекционна станция "САНИСТА" извършва дератизация по заявка за еднократна обработка и по договор за абонаментно обслужване.
  • КЪДЕ
В дома Ви
Ако живеете в къща сигурно сте имали проблеми с тях. Те обичат да се навъртат около хората, да ядат от храната им, да ползват топлината на техния дом. Ако имате двор, зеленчукова или плодна градина знаете, че те копаят дупки и отнасят голяма част от реколтата Ви. А колко от това, което са Ви оставили е похабено и негодно за употреба? Виждали сте и нагризаните врати на избите си или прокопаните дупки в стените им. Опитвали сте се да се борите с тях, но е много трудо, дори невъзможно сами да се справите!


Във фермата, склада, производствените помещения, търговските обекти, офис сгради и други
Изчислявали ли сте загубите от похабена продукция? Съществува статистика, според която е определена вредата в световен мащаб за растениевъдството и животновъдството, хлебопроизводството и т.н. от присъствието на гризачи . А те са различни видове и борбата с тях изисква професионално познаване на биологията им.

Налице е нормативна уредба, която задължава редица търговци и производители да извършват професионална дератизация на обектите си с цел да се ограничава разпространението на болести, които пренасят гризачите и намаляване на загубите в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост. РИОКОЗ (ХЕИ) следи за стриктното изпълнение на изискванията и ефективността на провежданата дератизация. А там, където няма задължителни предписания трябва да знаете, че опасността да изгризат документацита Ви, да прегризат кабелите (много обичат да гризат!) или да създадат психоза у служителите Ви е голяма! 
  • ЗАЩО Е НЕОБХОДИМА НАМЕСАТА НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

Плъховете са изключително интелигентни животни. Приспособили са се за живот в близост до човека от векове и затова борбата с тях е доста специфична. Притежават силно изразена предпазливост дори и към най-малката промяна в обстановкта на завладяната от тях територия, което превръща борбата с тях донякъде и в "надхитряване". Интересен е спорът, който се води по повод реакцията им към човешката миризма. Те нямат проблем с консумацията на нашата храна, с гризането на кабели и врати, които ние сме докосвали с ръцете си или правене на убежища сред предмети, които ние сме използвали. Но когато решим да им заложим капан или да поставим родентицид (препарат против гризачи) сме много внимателни и задължително прикриваме миризмата си. В противен случай вероятността да заобикалят препарата или капана е много голяма. Борбата с "умни" животни естествено е трудна.
Всъщност това, което ни помага да се справяме с тях е познаването на навиците им, на социалната структура на общността им, на начина им на размножаване (размножават се целогодишно, женската може да забременее още докато кърми новоредоното поколение!), начина на миграция и т.н. Знаем много и за вредата от тях, а тя е много голяма - както в епидемично отношение, така и за селското стопанство и промишлеността.

  • КАК

 

Технологията на обработката зависи от диагностиката на обекта. Обикновено се изготвя план за дератизация, както и дератизационна скица, на коята се обозначават дератизационните точки. Този план се определя от пътищата, по които гризачите си осигуряват достъп. Правят се дератизационни бариери, за ограничаване на достъпа, залагат се родентицидни примамки, следи се количеството препарат, което е консумирано от гризачите, проследяват се пътищата им и т.н. Диагностиката и борбата с гризачите често е продължителен процес, защото в повечето случаи става въпрос за повече от един екземпляр. А докато не се изчистят всички и не се създаде бариера срещу повторно прииждане борбата не се смята за приключила. При редица рискови обекти се налага непрестанно провеждане на дератизационни мероприятия.

В зависимост от местоположението и вида на обекта се налага използването на родентициди с различно приложение. Най-важното в борбата с гризачите е да се спазва стриктно необходимата технология за успешна дератизация и при риск от повторно заразяване да се провеждат редовни профилактични мероприятия.

Ние можем да си свършим добре работата и това нашите клиенти го знаят! Обадете ни се и Вие, за да си осигурите спокойствие!


С грижа  за здравето и комфорта на всеки наш клиент
 

Ние държим на качеството!

Това означава перфектна работа, пълен контрол, поемане на отговорност.

Ние държим на гаранцията!

За това работим по индивидуална схема с всеки наш клиент.

Ние държим на Вашето удовлетворение от работата с нас!

За това за нас е важно да поддържаме обратна връзка и да знаем, че сме си свършили добре работата.

Ние пестим Вашето време!

Ще работим тогава, когато Ви е удобно на Вас.